Votivna stela Pedi-hor-pa-khereda

Votivnu stelu Pedi-Hor-pa-Khe-reda 1895. godine donirala je Muzeju Slavonije Bettina Krausz, udovica veletrgovca i veleposjednika Ivana Krausza. Stela je pronađena u osječkom Gornjem gradu u ožujku 1895. godine, kako nas […]