TRAGOVI NJEMAČKOGA JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U HRVATSKOJ

Radionica međunarodnoga GIP-projekta “Tragovi njemačkoga jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj“ održat će se u Muzeju Slavonije u utorak, 6. studenog 2018. od 13.00 do 15.00, a radionicu će voditi nositelji projekta doc. dr. sc. Tihomir Engler s Filozofskoga fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Thomas Möbius sa Sveučilišta Gießen, SR Njemačka. Riječ je o
-> Continue reading TRAGOVI NJEMAČKOGA JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U HRVATSKOJ