02/05/2015

Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4. („Narodne novine” 172/2003., 144/2010. i 77/2011.) ovaj Katalog informacija ustrojen je radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama i sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Muzej Slavonije u Osijeku.

Barbara Đurić
službenik za informiranje
E-mail: mso@mso.hr
Tel: +385 (0)31 250 731
Fax: +385 (0)31 250 741

OBRAZAC ZA ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (12.5.2016.)