27/07/2016

Prirodoslovni odjel

Od osnutka Muzeja u 19. stoljeću prikupljala se i prirodoslovna građa, koja je u Muzej dospijevala različitim intenzitetom. Posebno atraktivni bili su paleontološki nalazi iz Drave, Dunava i Save, te primjerci pronađeni arheološkim istraživanjima kao i darovi prirodoslovnih zbirki pojedinaca. Prva veća zbirka prirodnina darovana je 1898. godine. Darovao ju je Emerich Hild, vojni službenik iz Zadra, koji je Muzeju predao bogatu malakološku zbirku recentnih puževa i školjki. Vremenom je prirodoslovna zbirka Muzeja postala sve značajnija, te je bila sve izraženija potreba za osnivanjem zasebnog odjela i adekvatnom stručnom brigom i obradom. Građa je, međutim, čuvana unutar različitih odjela Muzeja, a najvećim dijelom u Arheološkom odjelu. Prirodoslovna građa okupljena je 1994. godine u novoosnovanom Prirodoslovnom odjelu, od kada počinje sustavno prikupljanje, čuvanje, obrada i prezentacija prirodoslovne građe. rađa Prirodoslovnog odjela okupljena unutar Geološko-paleontološke, Mineraloško-petrografske, Zoološke i Botaničke zbirke, a svaka se sastoji od niza manjih zbirki.

Djelatnica:

Sanja Vidović, muzejska savjetnica, voditeljica odjela
Tel: +385 (0)31 250 739
E-mail: sanja.vidovic@mso.hr