U Muzeju Slavonije u subotu 2. srpnja održava se radionica “Doktori za baštinu” za djecu uzrasta od 6 godina, na kojoj će polaznici naučiti gotovo sve o igračkama tj. idolima koje su članovi neolitičkih kultura kroz prapovijesno doba izrađivali od različitih materijala.

Sadržaj radionice je usmjeren k prepoznavanju igračaka u postavu Prapovijesti, nakon čega slijedi izrada glinenih modela prema zadanom predlošku. Cilj radionice je potaknuti djetetovu znatiželju i upoznati ga sa značenjem kulturne baštine.

Ovim pristupom dijete razvija finu motoriku prilikom obrade i modeliranja gline, razvija svijest o kulturnim vrednotama i društvenim zajednicama koje su živjele prije našeg doba te kreira osobnu interpretaciju predmeta. Voditeljica radionice je muzejska pedagoginja Jesenka Ricl, diplomantica Odjela za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

DOKTORI ZA BAŠTINU RADIONICA ZA KIPARE
Glina, kamen, drvo…sve su to prirodni materijali koji su služili kao sirovina za izradu različitih uporabnih predmeta, pa tako i igračaka.