Šarana šiba

Šarana šiba za običaj šibanja u Velikom tjednu Običaj šibanja Šibanje, šibarine, šibanci održavalo se u Slavoniji i Srijemu tijekom tri dana Velikog tjedna (najčešće srijeda, četvrtak, petak) ili samo jedan od tih dana ponegdje sve do sredine 20. st. Djeca su ukrašenim šibama u crkvi poslije mise udarala po klupama ili podu dok se
-> Continue reading Šarana šiba