Istra Istria Memento – izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica

Izložba “Istra Istria Memento – izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica” Izložbom Istra Istria Memento – izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica prvi put predstavljamo javnosti dio iznimno bogatog fundusa jedne od brojčano i sadržajno najvećih zbirki Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell Istria. Zbirka razglednica osnovana je 1991. godine,
-> Continue reading Istra Istria Memento – izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica

Vasarely, Mujezinović, Konjović

Izložba “Vasarely, Mujezinović, Konjović” Izložba “Vasarely, Mujezinović, Konjović” otvorena je 15. travnja 2015. godine, uoči predaje službene kandidature Grada Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Izložbom triju umjetničkih djela istaknutih autora rođenih u Pečuhu, Tuzli i Somboru, gradovima prijateljima i suradnicima Grada Osijeka, željelo se istaknuti umjetničke veze među ovim gradovima u široj regiji.
-> Continue reading Vasarely, Mujezinović, Konjović

Za cara i domovinu (1914. – 1918.)

Izložba “Za cara i domovinu (1914. – 1918.)” Izložba “Za cara i domovinu (1914. – 1918.)” otvorena je 18. prosinca 2014. godine u suradnji Muzeja Slavonije i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre. Izložba je posvećena Prvom svjetskom ratu, koji je dotada bio najveći i najmasovniji rat u povijesti. Na izložbi je predstavljen fundus Povijesnog i
-> Continue reading Za cara i domovinu (1914. – 1918.)